Citáty na téma malba

Sbírka citátů na téma malba.

Související témata

Celkem 32 citátů, filtrovat:


Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Vincent Van Gogh foto
Salvador Dalí foto
Valeriu Butulescu foto
Vlasta Burian foto

„Hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima…“

—  Vlasta Burian český cyklista, divadelní ředitel, dramatik, filmový režisér, fotbalista, herec, humorista, komik, novinář, podnikatel,… 1891 - 1962

Jan Werich foto
Andy Warhol foto

„Socha je pro hmat, malba je pro zrak. Chtěl jsem udělat sochu pro zrak a obraz pro hmat.“

—  Richard Artschwager americký umělec 1923 - 2013

Originál: (en) Sculpture is for the touch, painting is for the eye. I wanted to make a sculpture for the eye and a painting for the touch.
Zdroj: [Johnson, Ken, Richard Artschwager, Painter and Sculptor, Dies at 89, nytimes.com, 2012-02-10, 2012-02-14, http://www.nytimes.com/2013/02/11/arts/design/richard-artschwager-painter-and-sculptor-dies-at-89.html?hpw]

Pierre Bonnard foto

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Jak bych to mohla učit, kdybych o smyslu pochybovala? Když nikdo nepochybuje o smyslu výuky tance, malby, divadla, zpěvu a všech dalších přilehlých oborů, proč se o smyslu výuky psaní pořád pochybuje? Je to výcvik – a komu se to nezdá, ať si to ověří a napíše román.“

—  Alexandra Berková česká spisovatelka, novinářka, pedagožka, publicistka, překladatelka a scénáristka 1949 - 2008

o svém působení na Literární akademii Josefa Škvoreckého

Source: [Alexandra Berková : Psaní se dá naučit, Magazín Dnes + TV, 1210-1168, 5, 31, leden, 2008, 49, rubrika Profil]

Josef Čapek foto

„Malba chce býti malována, ne hotovena.“

—  Josef Čapek český malíř a spisovatel 1887 - 1945

„Fotografii jsem používal, protože je autentická. Když jsem potřeboval akcentovat fakt nebo myšlenku, nechtěl jsem je imitovat malbou, ale sáhl jsem po fotografii, která je nezaměnitelná.“

—  Rudolf Sikora slovenský fotograf 1946

Zdroj: [Opoldusová, Jena, Sikora není fotograf, ale hledač médií, kultura.pravda.sk, 2015-01-06, 2015-01-25, http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/341222-sikora-nie-je-fotograf-ale-hladac-medii/]

Henri de Toulouse-Lautrec foto
Karel Teige foto
Alois Jirásek foto

„O historickém románu dalo by se mnoho povídati a disputovati. /…/ Než tolik myslím, pokud historický román vyhoví modernímu pokroku ve vědách a umění, pokud především bude šetřiti plné pravdy a pravdivosti, ovšem na umění nezapomínaje, potud bude vždycky oprávněn a udrží se přese všechny útoky, tak jako že pravá historická malba nedá se zapuditi a zničiti třeba sebe věrnějším malováním všední a sprosté přítomnosti. A pak /…/ nám jmenovitě je nezbytně třeba živého připomínání naší minulosti. To nás sílí, osvěžuje, vzpružuje. Litujeme sice, že tu tam se někdo při tom nudí; ale sta srdcí se při tom zahřeje a rozehřeje.“

—  Alois Jirásek český spisovatel 1851 - 1930

/.../ Je pravda, najdeme mnoho tendence – /.../ Ale nejen u nás, jinde také. A také pravda, že jí začasté umění trpí. Ale jsme v zápase, a bojujeme o život. A život národa nade všecko. Pro něj musí všecko zápasit, i umění.
Zdroj: Tato slova vložil Jirásek do úst hrdinovi románu Janu Hodovalovi → JIRÁSEK, Alois. Na ostrově. V Praze: Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, 1888. 183 s. [Citovaný text je na str. 17.]

„Byl to odcizený Američan, putující Žid, hudebník hrající pro prázdné sály na nekonečném zahraničním turné. Trvale půjčen Paříži, jako malba v muzeu. (o sobě)“

—  Mike Zwerin 1930 - 2010

Originál: (en) He was an alienated American, a wandering Jew, a musician playing to empty houses on an endless foreign tour. “He was on permanent loan to Paris, like a painting in a museum.
Zdroj: [Mike Zwerin, Jazz Critic and Author, Is Dead at 79, nytimes, 2010-04-05, 2017-10-31, http://www.nytimes.com/2010/04/06/arts/music/06zwerin.html]

Henri Matisse foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“