Citáty na téma prozřetelnost

Sbírka citátů na téma prozřetelnost.

Související témata

Celkem 20 citátů, filtrovat:


Jerome Klapka Jerome foto
Vincenc z Pauly foto

„Odevzdejme se úplně Boží Prozřetelnosti. Ta zařídí všechno tak, jak potřebujeme.“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: http://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly

Abraham Lincoln foto
John Flavel foto

„Prozřetelnost je jako podivuhodná tapiserie, vytvořená z tisíců kousků, které se jednotlivě zdají bezcenné, ale dohromady spojené a uspořádaně sešité znázorňují oku překrásnou historii.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691

Originál: (en) Providence is like a curious piece of arras made of a thousand shreds, which, single, appear useless, but put together, and stitched up orderly, they represent a beautiful history to the eye.
Zdroj: Ibid., s. 444.

Cesare Pavese foto

„Francie je mrtvá. Hitler je naše prozřetelnost.“

—  Jacques Chardonne francouzský spisovatel 1884 - 1968

1940
Zdroj: [Jackson, Julian, 2006, Francie v temných letech 1940-1944, BB art, 1., 214, 80-7341-912-2]

Valeriu Butulescu foto
Šlomo Radomír Kučera foto
Giambattista Vico foto

„Nejzazším cílem Boží prozřetelnosti je uchování lidstva.“

—  Giambattista Vico filozof, řečník, historik a právník z Itálie 1668 - 1744

Zdroj: [1999, Velké postavy západního myšlení, 300, 80-7260-002-8]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Maxmilián I. Mexický foto
Robert Edward Lee foto
John Flavel foto

„V některých případech se musí prozřetelnost, stejně jako hebrejská písmena, číst pozpátku.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691

Originál: (en) Some providences, like Hebrew letters, must be read backwards.
Zdroj: The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek V., s. 284.

John Flavel foto

„Prozřetelnost to tak zařídila, že víra a modlitba jdou mezi naše potřeby a zaopatření, aby tak mohla být v našich očích dobrotivost Boží o to více zvelebena.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691

Originál: (en) Providence so orders the case, that faith and prayer come betwixt our wants and supplies, the goodness of God may be the more magnified in our eyes thereby.
Zdroj: Ibid., s. 397.

John Charles Ryle foto

„Dal-li ti Bůh svého Syna, pak se varuj pochybovat o Jeho dobrotě a lásce, i když nám v našem každodenním životě přináší prozřetelnost nějaké soužení.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) If God has given you His Son, beware of doubting His kindness and love in any painful providence of our daily life.
Zdroj: [Ryle, John Charles, Consider Your Ways: Being a Pastor's Address to His Flock. 10th Thousand, Revised and Adapted to All Seasons, https://books.google.cz/books?id=1s49AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Hunt & Son, Ipswich, 1849, 31, 13, angličtina]

John Louis O'Sullivan foto
John Flavel foto

„Milost dává slib a prozřetelnost jej splácí.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691

Originál: (en) Grace makes the promise and providence the payment.
Zdroj: [Flavel, John, IV, The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon, https://books.google.cz/books?id=wPhLAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, W. Baynes and son, London, 1820, 586, 345, angličtina]

Isidor Ducasse Lautréamont foto
Angelo De Donatis foto

„Také já prožívám tuto zkoušku, jsem klidný a plný důvěry. Svěřuji se Pánu a opírám se o modlitby vás všech, drazí věřící římské církve. Žiji tento moment jako příležitost, kterou mi dala Prozřetelnost, abych sdílel utrpení mnohých bratrů a sester. Obětuji svoji modlitbu za celé diecézní společenství a za obyvatele města.“

—  Angelo De Donatis italský katolický kardinál 1954

v roce 2020 o svém nakažení koronavirem
Zdroj: [Kardinál Angelo De Donatis je pozitivní na koronavirus, cirkev.cz, 2020-03-31, 2020-08-07, https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200331kardinal-angelo-de-donatis-je-pozitivni-na-koronavirus]

Maxmilián Kolbe foto