Anglické citáty s překladem strana 2

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


 Buddha foto

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“
If you seek to understand the whole universe, you will understand nothing at all. If you seek to understand yourself, you will understand to whole universe.

—  Buddha nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Buddhismus -566 - -483 př. n. l.

Jacques Deval foto

„Bůh miloval ptáky a vynalezl stromy. Člověk miloval ptáky a vynalezl klece.“
God loved the birds and invented trees. Man loved the birds and invented cages.

—  Jacques Deval francouzský filmový režisér a spisovatel 1895 - 1975

Reklama
Anne McCaffrey foto

„Kdo touží, může.
Kdo zkusí, dokáže.
Kdo miluje, žije.“

Who wills, Can. Who tries, Does. Who loves, Lives.

—  Anne McCaffrey americko-irská spisovatelka 1926 - 2011

Nikola Tesla foto

„Velké okamžiky rodí velké příležitosti.“
Great moments are born great oppurtunity

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Nikola Tesla foto

„Není to láska, kterou děláte. Je to láska, kterou dáváte.“
Its not the love you make. It's the love you give.

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Reklama
Nikola Tesla foto

„Kdybyste věděli jen o velkoleposti 3, 6 a 9, měli byste klíč k vesmíru.“
If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have the key to the universe.

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Nikola Tesla foto

„Inovace je ten nejdůležitější produkt kreativního mozku muže. Ultimátním cílem je kompletní ovládnutí mysli našeho materiálního světa, a spojování lidské přirozenosti a lidských potřeb.“
Invention is the most important product of man's creative brain. The ultimate purpose is the complete mastery of mind over the material world, the harnessing of human nature to human needs.

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Nikola Tesla foto

„Toužíme po nových pocitech, ale brzy jsme vůči nim lhostejní. Zázraky včerejška jsou dnes běžnými událostmi.“
We crave for new sensations but soon become indifferent to them. The wonders of yesterday are today common occurrences.

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Reklama
Nikola Tesla foto

„Je mi jedno, že mi ukradli můj nápad… Vadí mi ale, že nemají žádné vlastní nápady.“
I don't care that they stole my idea.. I care that they don't have any of their own

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Nikola Tesla foto

„Co jeden muž nazývá Bohem, jiní to samé nazývají zákony fyziky.“
What one man calls God, another calls the laws of physics.

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Nikola Tesla foto

„Kdyby se vaše nenávist dokázala proměnit v elektřinu, rozsvítila by celý svět.“
If your hate could be turned into electricity, it would light up the whole world.

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Nikola Tesla foto

„Můj mozek je pouze příjemce, ve vesmíru je totiž jádro, které obsahuje všechy vědomosti, sílu a inspiraci. Do tajemství tohoto jádra jsem nepronikl, ale vím, že existují.“
My brain is only a receiver. In the universe there is a core from which we obtain knowledge, strength, inspiration. I have not penetrated into the secrets of this core, but I know that it exists.

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Reklama
Nikola Tesla foto

„Být sám, to je tajemství vynálezu; v samotě se rodí myšlenky.“
Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born.

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Nikola Tesla foto

„Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.“
If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.

—  Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Reklama
Albert Einstein foto

„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
Only a life lived for others is a life worthwhile.

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Citát „Láska je odpověď. Jaká byla otázka?“
John Lennon foto

„Láska je odpověď. Jaká byla otázka?“
Love is the Answer. What was the Question?

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Další
Today's anniversary
 Matka Tereza foto
Matka Tereza48
římsko-katolická jeptiška 1910 - 1997
Jonas Ridderstrale foto
Jonas Ridderstrale56
švédský obchodní teoretik 1966
Karl Theodor Körner foto
Karl Theodor Körner2
německý básník, voják 1791 - 1813
William James foto
William James17
americký filozof, psycholog a pragmatik 1842 - 1910
Dalších 47 dnešních výročí