Citáty na téma bohoslužba

Sbírka citátů na téma bohoslužba, slovo.

Celkem 10 citátů, filtrovat:

Peter Stormare foto

„Celý můj život se mi až na malé výjimky jeví jako dlouhý řetězec náhod. Narodil jsem se a vyrůstal v Arbra - vísce, kde bylo skoro víc kostelů než chalup. Můj svět, to byly bohoslužby a rokenrol. Moje tetičky zpívaly písně o bohu a John Lennon o míru. Zajímal mě i hokej.“

—  Peter Stormare švédský herec 1953

Zdroj: [Hraju Hitlerova muže, říká Stormare, kultura.idnes.cz, 2003-04-03, 2015-06-12, http://kultura.idnes.cz/hraju-hitlerova-muze-rika-stormare-duw-/filmvideo.aspx?c=A030403_135307_filmvideo_lf]

Benedikt XVI. foto

„Pravou křesťanskou bohoslužbou je láska.“

—  Benedikt XVI. katolický papež, nyní emeritní 1927

Zdroj: MÜHS, Wilhelm.: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové Mesto, 2000, s. 134. ISBN 80-85487-61-6

František Vymazal foto
Josef II. foto
Giovanni Coppa foto
Matthew Henry foto

„Ve službě Boží je nebezpečné se odchýlit od Jeho ustanovení; máme co do činění s Bohem, který je dost moudrý, aby předepsal svou bohoslužbu, spravedlivý, aby vyžadoval, co předepsal, a mocný, aby pomstil, co nebylo předepsáno.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) It is a dangerous thing, in the service of God, to decline from his own institutions; we have to do with a God who is wise to prescribe his own worship, just to require what he has prescribed, and powerful to revenge what he has not prescribed.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Leviticus, Chapter X., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Lev.xi.html, 6.9.2006, 3.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Philip Henry foto

„Obrácení nás vede ke Slovu Božímu coby našemu prubířskému kameni, abychom zkoumali sebe, svůj stav, své cesty, učení, bohoslužbu, zvyky; dále coby našemu zrcadlu, abychom se podle něj oblékli, coby našemu pravidlu, podle kterého chodit a činit, coby naší vodě, v níž se máme umýt, coby našemu ohni, jímž se máme zahřát, coby našemu jídlu, jímž se máme živit, a coby našemu dědictví, jímž se máme zbohatit.“

—  Philip Henry 1631 - 1696

Originál: (en) Conversion turns us to the Word of God, as our touchstone, to examine ourselves, our state, our ways, spirits, doctrines, worships, customs; as our glass, to dress by, as our rule to walk and work by, as our water, to wash us, as our fire to warm us, as our food to nourish us, as our sword to fight with, as our counsellor, in all our doubts, as our cordial, to comfort us; as our heritage, to enrich us.
Zdroj: Ibid., s. 248

Edith Stein foto

„Kristus uvedl bohoslužbu do nejtěsnějšího spojení s obětí sebe sama a teprve tak jí dal její plný a vlastní smysl – díkůvzdání tvorstva jeho Stvořiteli.“

—  Edith Stein židovsko-německá jeptiška, teoložka a filozofka 1891 - 1942

Zdroj: https://bosekarmelitky.cz/sv-t-benedikta-od-krize/citaty/kristus/