Bertrand Russell citáty strana 2


„Většina lidí raději umírá než myslí. A přinejmenším jednou v životě to učiní.“

„Málokteří lidé mohou být šťastni, aniž by nenáviděli nějakou osobu, národ nebo tvora.“


„Jsem přesvědčen, že vědecké poznání je jedním z vrcholů lidského úsilí. Netvrdím, že poznání nemůže nikdy způsobit zlo. Tvrdím však, a to velmi důrazně, že poznání neporovnatelně častěji přináší užitek než škodu, a strach z poznání je mnohem škodlivější.“

„Dobrý život je inspirován láskou a řízený vědomostmi.“

„Leckdo vděčí za své úspěchy radám, jichž neuposlechl.“

„Život je břímě, když ti, které máme rádi, mají jiné, jež staví na první místo. Když nemáme na světě koutek, do něhož můžeme utéct se svou osamělostí.“

„Moudrý člověk přemítá o svých strastech jen tehdy, když to potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci.“

„Chtěl bych, aby někdo zakopal válečnou sekeru a zapomněl, kde leží.“


„Základem demokracie je závist.“

„Moderní humor, to je někdy skrývané zoufalství.“

„Válka je iracionálním následkem pýchy, nudy a chamtivosti.“

„Základní chyba otců: očekávají od svých dětí, že jim budou dělat čest.“


„Naneštěstí je pro přetížené učitele takřka nemožné zachovat si instinktivní náklonnost k dětem| postupně k nim nabudou tytéž pocity jako cukrářský učeň ke kremrolím.“

„Aristoteles se domníval, že ženy mají méně zubů než muži; ač byl dvakrát ženat, nikdy mu nenapadlo se podívat.“

„Jsou-li všichni odborníci zajedno, je na místě opatrnost.“

„Vědci se snaží přeměnit nemožné na možné. Politici často zase chtějí přeměnit možné v nemožné.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .