Nelson Mandela citáty strana 2


„Akce bez počáteční vize je mrhání časem. Vize bez akce je obyčejné snění. Ale akce s vizí mohou změnit svět.“

„Po tom, co projdete vysoký kopec si uvědomíte, že máte před sebou ještě mnoho takových kopců.“


„Chudoba není nehoda. Jako otroctví či rasová nesnášenlivost. Stvořili ji lidé a zničit ji dokážou jen lidskostí.“

„It always seems impossible until it´s done.“

„Mnoho lidí v této zemi už zaplatilo přede mnou a mnozí zaplatí po mně.“ kniha Nelson Mandela By Himself

„Cíl, kterého chceme dosáhnout, je dovršením tužeb celého lidstva po lidské důstojnosti a lidském naplnění.“ projev v OSN, 1993

„Ti, kdo jednají s morálkou, poctivě a důsledně, se nemusí obávat sil nehumánnosti a krutosti.“ kniha Nelson Mandela By Himself

„Kritický, nezávislý a investigativní tisk je životní mízou každé demokracie. Tisk musí být bez státního zasahování. Musí mít ekonomickou sílu postavit se pochlebování vládních úředníků. Musí mít dostatečnou nezávislost, aby mohl být troufalý a zvídavý beze strachu či zaujatosti. Musí být pod ochranou ústavy, aby mohl ochraňovat naše práva jako občanů.“ kniha Nelson Mandela By Himself

„Nikdy nemyslím na čas, který jsem ztratil. Zkrátka pokračuji v programu, protože je tam. Je to pro mě naplánováno.“ kniha Nelson Mandela By Himself

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .