Doporučené citáty

Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 46
16. prezident Spojených států 1809 – 1865
„Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc.“

Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 46
16. prezident Spojených států 1809 – 1865
„Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.“


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.“

Bertrand Russell foto
Bertrand Russell 40
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 – 1970
„Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„První člověk, který místo kamene hodil nadávkou, byl tvůrcem civilizace.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Jako by se probudil dříve, když ostatní ještě spali.

o Leonardu da Vinci“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Cokoli konáme, pramení ze sexuální potřeby a z touhy po vyniknutí.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.“


Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Žádný životopis nevyjasní záhadu podivuhodného nadání, jež stvořilo umělce, a nepomůže nám lépe pochopit hodnotu a působení jeho díla.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je "dobrým" v určitém vztahu a v jiném "zlým", nebo je "dobrým" za takových a takových vnějších podmínek a za jiných jednoznačně "zlým".“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Náboženství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jež produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání.“


Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.“

Konstantin Dmitrijevič Balmont foto
Konstantin Dmitrijevič Balmont 4
ruský básník 1867 – 1942
„Stupínky lásky: 1. setkat se pouze, 2. tváří v tvář si být, 3. srdce slyšet znít, 4. přiznat se k chvění, 5. v náhlém políbení obejmout se dlouze, 6. jednu touhu mít, 7. jedním snem se zpít, 8. bez konce se slít, 9. nerozlučně žít, 10. spolu k hrobu jít.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .