Citáty na téma socialista

Sbírka citátů na téma socialista.

Související témata

Celkem 24 citátů, filtrovat:


Vladimír Iljič Lenin foto
Adolf Hitler foto
Michail Sergejevič Gorbačov foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Adolf Hitler foto
Miloš Zeman foto

„Komunistická strana se chce stát moderní levicovou stranou. Úmysl je to jistě bohulibý, ale brání mu v tom některé podstatné překážky. První je ta, že těleso může zaujmout prostor pouze tehdy, není-li již tento prostor obsazen jiným tělesem; jinak musí předchozí těleso vytlačit. Prostor moderní levicové strany u nás je a – v souladu s evropskými tradicemi – bude obsazený sociální demokracií. Blíže ke středu, ale koneckonců také nalevo, jsou kromě toho socialisté… Za této situace by se měla komunistická strana hrdě přihlásit ke své dosavadní strategii života bez budoucnosti a stát tak ve své poznané pravdě. Našla by jistě dost přívrženců, kteří neviditelné ztráty nevidí, milují poslušnost a bojí se samostatného myšlení. Její diskontinuitní obrat, kromě toho, že směřuje do zaplněného prostoru, je spojen se ztrátou tradic a vzbuzuje podezření z úmyslu ještě větší nečitelnosti. Pokud by se komunisté nazvali například Stranou práce, mohli bychom si je splést s labouristy. Jejich dosavadní název naopak žádné zmatení pojmů neumožňuje, protože se dostatečně vryl do našeho vědomí… komunistická strana byla a zůstává stranou extrému. A jako taková má ve společnosti své přirozené, i když okrajové místo. Nelze ji zrušit, jako nelze rušit horečku. Její volební výsledky budou měřítkem intenzity nemoci naší společnosti, sociální rakoviny, ze které se zvolna začínáme uzdravovat.“

—  Miloš Zeman prezident České republiky 1944

Zdroj: [Miloš, Zeman, Stát v poznané pravdě, Lidové noviny, 4, květen, 1990, 1]

Miloš Zeman foto

„Člověk by neměl zapomínat, že devadesát procent sudetských Němců hlasovalo pro pomahače Hitlera. Oceňuji, že zbývajících deset procent – socialisté, komunisté a další – bylo proti Hitlerovi. Benešovy dekrety neobsahují princip kolektivní viny, protože odhadovaných deset procent bylo vyjmuto z odsunu.“

—  Miloš Zeman prezident České republiky 1944

Zdroj: [Luboš, Palata, Zeman: Sudetští Němci mohou být za odsun rádi, mohli dostat trest smrti, iDNES.cz, http://zpravy.idnes.cz/rakousko-zeman-sudetsti-nemci-deq-/zahranicni.aspx?c=A130423_154317_zahranicni_pul, MAFRA, a. s., 2013-04-23, 2018-02-01]

Frédéric Bastiat foto
Jesús Huerta de Soto foto

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Theodor Lessing foto
Georges Sorel foto
Leda Rafanelliová foto

„…socialista hrdinských časů…“

—  Leda Rafanelliová italská vydavatelka a básnířka 1880 - 1971

o Benitu Mussolinim
Zdroj: [Ducretová, Diane, 2011, Ženy diktátorů, Jota, 37, 978-80-7217-938-1]

Laco Novomeský foto

„Nechci být nyní moudrý a vyčíst únorovým vítězem poklesy, které jsem svého času neviděl, nebo jsem nad nimi přimhuřoval oči. Bylo mi, přirozeně jasné, že právě zrozená socialistická moc nemůže se svými odpůrci jednat v rukavičkách. Šetrně a ohleduplně. Jakmile se socialismus dostane k moci - a i teď jsem o tom přesvědčen - je povinností socialistů chránit ho v té míře, v jaké jsou schopni ho ohrožovat jeho odpůrci. To mu nesmíme vyčítat a tuto tvrdost mu v žádném jménem nevyčítá. Ale vyčteme mu bezohledný, tvrdý přístup k "zásadám", které se socialismem nemají nic společného a byli jen pseudosocialistickymi fasádou překrývány. V bezohlavej honbě za centralizovanou mocí, za její pevností, neváhali její představitelé zneužít i státní moc - jako je bezpečnost a soudy - a v uměle nastrojení procesech odsuzovali pod různými záminkami na mnohaleté žaláře mnoho jejích odpůrců, ba ministra zahraničí Vladimíra Clementisa dokonce na smrt.“

—  Laco Novomeský československý člen Slovenské Národní Rady, člen československého Národního shromáždění, básník, novinář a politik slov… 1904 - 1976

O socialismu a komunismu
Originál: (sk) Nechcem byť teraz múdry a vyčítať februárovým víťazom poklesy, ktoré som svojho času nevidel, alebo som nad nimi prižmuroval oči. Bolo mi, prirodzene jasné, že práve zrodená socialistická moc nemôže so svojimi odporcami jednať v rukavičkách. Šetrne a ohľaduplne. Akonáhle sa socializmus dostane k moci - a aj teraz som o tom presvedčený - je povinnosťou socialistov chrániť ho v tej miere, v akej sú schopní ho ohrozovať jeho odporcovia. To mu nesmieme vyčítať a túto tvrdosť mu v nijakom mene nevyčítame. Ale vyčítame mu bezohľadný, tvrdý prístup k "zásadám", ktoré so socializmom nemajú nič spoločné a boli len pseudosocialistickou fasádou prekrývané. V bezohlavej honbe za centralizovanou mocou, za jej pevnosťou, neváhali jej predstavitelia zneužiť aj štátnu moc - ako je bezpečnosť a súdy - a v umelo nastrojených procesoch odsudzovali pod rozličnými zámienkami na mnohoročné žaláre mnohých jej odporcov, ba ministra zahraničných vecí Vladimíra Clementisa dokonca na smrť.

Tárik Ali foto

„Byl jsem vždy socialistou, ale nikdy jsem nepodporoval vládu jedné strany. Jeden z důvodů, proč jsem tak kritický k dnešku, je ten v podstatě jednostranný systém. Politika se vzdálila lidem – je jen o moci a penězích.“

—  Tárik Ali britský pákistánský spisovatel, novinář a historik 1943

Zdroj: Rozhovor s Tariqem Alim na pwf.cz http://www.pwf.cz/archivy/texty/rozhovory/tariq-ali-pisen-mi-napsal-lennon-i-rolling-stones_2604.html

Gaspard Koenig foto

„Filozofové jsou obecně antiliberální: na jedné straně suverenisté, na straně druhé, socialisté.“

—  Gaspard Koenig 1982

Originál: (fr) Les philosophes sont généralement anti-libéraux : d’un côté souverainistes de l'autre, socialistes.
Zdroj: [Épisode 46 : Gaspard Koenig, philosophe des libertés, franceculture.fr, 2019-10-25, 2020-11-2Á, https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-4674-gaspard-koenig-philosophe-des-libertes]

Michel Houellebecq foto

„Michel Houellebecq je geniální provokatér, mystifikátor, vizionář, rušitel, komplikovaný člověk. Smysl jeho umění je dráždit. A je také příznivcem pravice a socialisté ho štvou. -- Arnaud Desplechin“

—  Michel Houellebecq francouzský spisoavtel 1956

řekli o něm
Zdroj: [Muslimové musí odmítnout teror, říká francouzský režisér Desplechin, lidovky.cz, 2015-11-28, 2015-11-28, http://www.lidovky.cz/muslimove-musi-odmitnout-teror-rika-francouzsky-reziser-desplechin-12e-/kultura.aspx?c=A151127_110731_ln_kultura_hep#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main]

Georges Clemenceau foto
Rudolf Jung foto

„My němečtí národní socialisté prohlašujeme tímto v okamžiku, kdy vstupujeme do Národního shromáždění před celým světem, že ustanovení mírové smlouvy, vztahující se na určení státního území republiky Československé, znamenají ohromnou historickou lež, a že tuto smlouvu nebudeme nikdy uznávati jako právní podklad.“

—  Rudolf Jung československý člen československého Národního shromáždění a politik německé národnosti 1882 - 1945

1. června 1920
Zdroj: [Kahánek, Ferdinand, Jak mluví němečtí a maďarští poslanci v československém parlamentě, Lidová tribuna, Praha, 1922, 19]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“