Citáty na téma host


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Krása je všude vítaným hostem.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Tak už to chodí, každý jsme tu host. Náš zdejší svět je cesta na věčnost.“


Jessica Bird 27
americká spisovatelka 1969
„Do jejího života se ponenáhlu vetřela zranitelnost jako nevítaný host, který sa bez jejího svolení zabydlel u ní doma, doprovázel ji do práce, a dokonce jí vcházel do snů. /Králové bourbonu/“

„Myslím, že očekává hosty; viděl jsem ho, jak posypává smetí zlatým práškem.“

Klement Alexandrijský foto
Klement Alexandrijský 5
křesťanský bohoslovec 150 – 215
„Dokonalý křesťan žije jako host, který ví, co má získat a co zavrhnout. Užívá i svého těla jako ten, kdo daleko putuje, užívá i útulků a příbytků po cestě. Stará se i o věci světské a o záležitosti místa, v němž se zdržuje, ale příbytek i majetek opouští jako věc pouze užívanou, a aniž se dá vyvést z míry, ochotně následuje toho, kdo jej odvolává ze života, a nemá důvod obracet se zpátky. Vzdává sice dík za to, že mu bylo dopřáno na zemi pobýt, ale žehná svému odchodu a dychtí po věčném příbytku.“

„Vášeň je zprvu pavučinou, potom lanem. Je zprvu v domě cizincem, potom hostem, nakonec pánem.“

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„Za základní dnes považuji znovunalezení naší poztrácené národní identity a její okamžité neztracení vstupem do Evropy. Zahraničním hostům vždycky říkám, že se nechceme v Evropě rozplynout jako kostka cukru v kávě.“

Jiří Wolker foto
Jiří Wolker 25
český básník 1900 – 1924
„O lásku prosíme, lidé boží, otevřte srdce. (Host do domu - Žebráci)“


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Ženy nikdy nedokáží být jen dočasnými hosty, neumějí to. Všechny se v skrytu duše usídlují natrvalo, s tupou, pudovou úporností budují domovy za potop a válek, v předvečer vpádů, v dobách, kdy se hroutí státy.“

Pablo Picasso foto
Pablo Picasso 44
španělský malíř, sochař, grafik, keramik a scénograf 1881 – 1973
„Lidé, jimž se líbí mé obrazy, neplatí za ně tolik, jako ti, kteří chtějí, aby se líbili jejich hostům.“

Lech Przeczek foto
Lech Przeczek 94
český básník a spisovatel 1961
„Dříve bývalo zvykem vítat hosty chlebem a solí, dnes to často bývá spíše nožem a pistolí.“

„Hosta suď vždy podle toho kdy odejde a ne podle toho jaký donese dar.“


„Mít svůj stůl znamená mít v jistém lokále na jistém místě jistý stůl, k němuž o jisté hodině usednou jistí hosté, aby po požití jistého množství jistého nápoje z jistých nádob diskutovali o jistých tématech, a potom po jisté době se zvednou.“

„Lenost k vám přichází nejdříve jako cizinec, potom jako host a nakonec se stává vaším pánem.“

„Můj smysl pro pluralismus končí, když ke společnému stolu přisednou lidožrouti. Pak bych rád věděl, jestli jsem pozván jako host, anebo jako hlavní chod jídelníčku.“

Vladislav Vančura foto
Vladislav Vančura 32
český divadelní kritik, dramatik, filmový režisér, lékař,... 1891 – 1942
„Host bez rozmluvy za bečku stojí. Kdo sedí u stolu toliko s břichem a zuby, měl by zůstat raději v oslí stáji.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 35 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .