Citáty na téma bezvýznamnost

Sbírka citátů na téma bezvýznamnost, život, člověk, válka.

Celkem 40 citátů, filtrovat:

Antoine de Saint-Exupéry foto
Marcel Proust foto
Albert Einstein foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Ludwig Van Beethoven foto
Valeriu Butulescu foto
Klement Gottwald foto

„Generál bez války je bezvýznamná figura.“

—  Ladislav Mňačko slovenský dramatik, politický spisovatel a romanopisec 1919 - 1994

Oscar Wilde foto
Ivan Andrejevič Krylov foto
William Somerset Maugham foto
Jonathan Swift foto
Arthur Schnitzler foto
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
John Fitzgerald Kennedy foto
William Saroyan foto
Friedrich Schiller foto

„Nic na světě není bezvýznamného.“

—  Friedrich Schiller německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Erazim Kohák foto
George Harrison foto
Gabriel Laub foto
Henryk Sienkiewicz foto

„I největší tvůrčí génius plodí bezvýznamnosti, totiž své epigony.“

—  Henryk Sienkiewicz polský novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu a filantrop 1846 - 1916

Jisra’el Galili foto
Winston Churchill foto

„Cítím potřebu soustředit se spíše na vojenské cíle, jako jsou sklady paliva a komunikace bezprostředně v sousedství bitevní zóny, než na bezvýznamné akty teroru a zlovolného ničení, jakkoliv působivé.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

[(en) I feel the need for more precise concentration upon military objectives, such as oil and communications behind the immediate battle-zone, rather than on mere acts of terror and vanton destruction, however impressive] - Winston Churchill v reakci na bombardování Drážďan v tajném telegramu zaslaném hlavním stratégům britských ozbrojených sil 28. března 1945. Po jejich zuřivých protestech později znění telegramu revidoval a obraty mluvící o teroru a zlovolném ničení vypustil.
Zdroj: fotokopie dokumentu je uložena na anglické Wikipedii, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dresden%2CChurchillletter.jpg

Umberto Eco foto
Madonna foto
Valeriu Butulescu foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Svoboda projevu v naší moderní civilizaci prakticky znamená, že musíme mluvit pouze o bezvýznamných věcech. Nesmíme mluvit o víře, protože je to neliberální; nesmíme mluvit o chlebě a sýru, protože je to přízemní; nesmíme mluvit o smrti, protože je to skličující; nesmíme mluvit o zrození, protože je to netaktní.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936

Zdroj: Gilbert Keith Chesterton: Létající hospoda/Napoleon z Notting Hillu, Praha 1975, přeložil Mirek Čejka; str. 324 (Napoleon z Notting Hillu, kniha třetí, kapitola II.: Pozoruhodný pan Bully)

Joseph De Maistre foto

„Pius VII. se ponížil tak, že už je pouhým bezvýznamným šaškem.“

—  Joseph De Maistre savoyard filozof, spisovatel, právník a diplomat 1753 - 1821

k Napoleonově korunovaci
Zdroj: [Kačer, Jindřich, Triumf malého císaře, Svět, 2009, březen, 20, 4, 44]

Chana Senešová foto

„Jsou chvíle, bez nichž se lidský život stává bezvýznamnou bezcennou hračkou a jsou chvíle, kdy je člověk povinován něco udělat, dokonce i za cenu vlastního života.“

—  Chana Senešová židovská básnířka a protinacistická bojovnice za druhé světové války 1921 - 1944

v dopise bratrovi, 25. prosince 1943
Zdroj: Hannah Senesh: Her Life and Diary. s. 130

Eduard Petiška foto
Carl Gustav Jung foto
Václav Klaus foto
Václav Klaus foto