Citáty na téma most

Sbírka citátů na téma most.

Související témata

Celkem 58 citátů, filtrovat:


Friedrich Nietzsche foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Citát „Muži staví příliš mnoho zdí a málo mostů.“
Isaac Newton foto

„Muži staví příliš mnoho zdí a málo mostů.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické fyziky 1643 - 1727

John Lennon foto

„Abys postavil most, musíš zničit cestu.“

—  Gejmr český youtuber

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Y4s-Xvdf-kU
Kontext: Staví most v Minecraft minihře na Survival Games a potřebují materiál ze kterého je cesta, nato se jeho 2 spoluhráči baví a oba ničí cestu, nato Gejmr pronese tuto větu.

Terry Pratchett foto
Karel Slavoj Amerling foto
Arnošt Lustig foto

„Kniha je most od zvířete k člověku. Číst znamená polidšťovat se.“

—  Arnošt Lustig český novinář, politický spisovatel, romanopisec a spisovatel 1926 - 2011

„Pokrytec touží po svatosti jen coby mostu do nebe.“

—  Joseph Alleine pastor, autor 1634 - 1668

Originál: (en) The hypocrite desires holiness only as a bridge to heaven.
Zdroj: COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. ISBN 08-515-1249-6. S. 151 (anglicky). </ref > * Myslím, že pro neobrácenou duši by mělo být hrůzou pomyslet, že je břemenem pro stvoření. „Vytniž jej. Proč i tu zemi darmo kazí“ (Lukáš 13:7)? Kdyby bezduchá stvoření mohla mluvit, tvé jídlo by řeklo, „Pane, proč mám živit takového bídáka, a poskytovat mu sílu, aby Tě zneuctíval? Ne, raději jej zadusím, dáš-li mi své svolení.“ I samotný vzduch by řekl, „Pane, musím tomuto člověku dávat dech, aby pozvedl svůj jazyk proti nebesům, a posmíval se Tvému lidu, a dal průchod jeho pýše a zlobě a oplzlým řečem, a chrlil kletby a rouhání proti Tobě? Ne, ale řekneš-li jen slovo, bude pro mě bez dechu.“ Jeho ubohé tažné zvíře by řeklo, „Pane, musím jej nést za jeho bezbožnými záměry? Ne, zlámu jeho nohy, raději ukončím jeho dny, budu-li od Tebe jen mít svolení.“ Bezbožník, země pod ním vzdychá, a peklo vzdychá po něm, dokud neuspokojí obé. Když je proti tobě Hospodin zástupů, buď si jist, že jsou proti tobě i zástupy Hospodina.
[(en) I think this should be a terror to an unconverted soul, to think he is a burden to the creation. "Cut it down; why cumbereth it the ground" (Luke 13:7). If inanimate creatures could but speak, your food would say, "Lord, must i nourish such a wretch as this, and yield forth my strength for him, to dishonor Thee? No, i will choke him rather, if Thou wilt give commission." The very air would say, "Lord, must i give this man breath, to set his tongue against heaven, and scorn Thy people, and vent his pride and wrath, and filthy talk, and belch out oaths and blasphemy against Thee? No, if Thou wilt but say the word, he shall be breathless for me." His poor beast would say, "Lord, must i carry him upon his wicked designs? No, i will break his bones, i will end his days rather, if i may have but leave from Thee." A wicked man; the earth groans under him, and hell groans for him, till death satisfies both. While the Lord of Hosts is against you, be sure the host of the Lord is against you.] <ref>JOSEPH ALLEINE. A sure guide to heaven. ISBN 9780851510811. S. 89-90 (anglicky).

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Nikita Sergejevič Chruščov foto
Alan Alexander Milne foto
Citát „Ukázněnost je most mezi úmyslem a úspěchem.“

„Ukázněnost je most mezi úmyslem a úspěchem.“

—  Jim Rohn americký motivační řečník 1930 - 2009

„Nespadne s mostu, kdo chodí rozumně.“

— Neznámý autor

Originál: (la) DE PONTE NON CADIT, QUI SAPIENTIA VADIT.

Jim Jarmusch foto
Andrew Fielding Huxley foto
Katarína Sienská foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“