Citáty na téma předsudek


William James foto
William James 16
americký filozof, psycholog a pragmatik 1842 – 1910
„Lidé se domnívají, že myslí, ač jenom nově řadí své předsudky.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“


Carlo Goldoni foto
Carlo Goldoni 16
italský dramatik a libretista 1707 – 1793
„Kdo nikdy neopustil svou vlast, je plný předsudků.“

Charles Bukowski foto
Charles Bukowski 75
americký básník a spisovatel 1920 – 1994
„Láska je druh předsudku. Máš ráda to, co potřebuješ, z čeho máš dobrej pocit, co je vhodný. Jak můžeš říct, že miluješ jednoho člověka, když jsou na světě tisíce lidí, který bys milovala víc, kdybys je někdy potkala? Jenomže je nikdy nepotkáš. Jasně. Proto děláme to, co je v našich silách...“

Paul Henry Dietrich Holbach foto
Paul Henry Dietrich Holbach 8
německo-francouzský přírodovědec doby osvícenství 1723 – 1789
„Trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti i rozumu než tvor, který se sám pokládá za svrchovaně rozumného. Neboť najdeme snad v lidských společenstvech, založených na utiskování a otroctví nějaká tak účelně organizovaná jako u mravenců, včel nebo bobrů? Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Zažil snad někdo, že by zvířata mezi sebou vedla náboženské války? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánů a nesmyslností jeho předsudků.“

Carlo Goldoni foto
Carlo Goldoni 16
italský dramatik a libretista 1707 – 1793
„Kdo nikdy neopustil vlastní zem, je plný předsudků.“

Carlo Goldoni foto
Carlo Goldoni 16
italský dramatik a libretista 1707 – 1793
„Kdo nikdy neopustil svoji zemi, je plný předsudků.“

Jane Austen foto
Jane Austen 26
britská spispvatelka 1775 – 1817
„Je rozdíl mezi pýchou a hrdostí, ač se obě tato slova často užívají.
... Hrdý člověk nemusí být ještě pyšný.
Hrdost se týká spíš toho, co si sami o sobě myslíme,
pýcha toho, co si přejeme, aby si o nás mysleli druzí.´´“
Pýcha a předsudek


Jane Austen foto
Jane Austen 26
britská spispvatelka 1775 – 1817
„Ohlížej se nazpět jen tehdy, přináší-li ti to potěšení.“ Pýcha a předsudek

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Vědcovy předsudky se nazývají "teorie".“

Paul Brunton foto
Paul Brunton 13
britský filozof 1898 – 1981
„Má-li se mysl úspěšně zabývat hledáním pravdy, musí být nejdříve bez pout a potom bez předsudků.“

Johann Christian Friedrich Hölderlin foto
Johann Christian Friedrich Hölderlin 10
německý básník 1770 – 1843
„Vzájemné porozumění neznamená být zatížen shodnými předsudky.“


 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Předsudek vstoupil na kazatelnu první, teprve za ním následoval rozum; to je normální postup lidského ducha“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky.“

Jane Austen foto
Jane Austen 26
britská spispvatelka 1775 – 1817
„„Jste příliš velkorysá, abyste si se mnou zahrávala. Jestli se váš vztah ke mně od dubna nezměnil, řekněte mi to hned teď. Já vás mám pořád stejně rád, ale stačí slůvko a nezmíním se už o tom do konce svých dní.““ Pýcha a předsudek

Jane Austen foto
Jane Austen 26
britská spispvatelka 1775 – 1817
„Nevadila by mi jeho ješitnost, kdyby nezradil tu mou.“ Pýcha a předsudek

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .