Citáty na téma pramen

Sbírka citátů na téma pramen, život, voda, láska.

Celkem 65 citátů, filtrovat:

Ernest Thompson Seton foto
Ježíš Kristus foto
Leonardo Da Vinci foto

„Ať nechodí ke džbánu, kdo může jít k prameni.“

—  Leonardo Da Vinci italský renesanční umělec 1452 - 1519

Zdroj: [Lunární kalendář, Krásná paní, Praha, 2020, 53, 28]

Antoine de Saint-Exupéry foto

„Řeč je pramenem nedorozumění.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944

François de La  Rochefoucauld foto
Citát „Zvíš, že zlo, jež lidi zžírá, ovocem je jejich volby; a že hledají ti ubožáci mimo sebe blaho, jenž pramen nosí v sobě.“
Pythagoras foto
Leonardo Da Vinci foto
Arthur Schopenhauer foto
František Vymazal foto
Jaroslav Vrchlický foto

„Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.“

—  Jaroslav Vrchlický český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 - 1912

Arthur Schopenhauer foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Ernest Thompson Seton foto
Citát „Návyky jsou jako ocelové lano. Každý den spleteme jeden pramen a brzy ho nelze přetrhnout.“
Horace Mann foto
Bahá'u'lláh foto
Edith Södergran foto
Alexis Carrel foto

„Krása je nevyčerpatelný pramen radosti pro toho, kdo ho umí odkrýt.“

—  Alexis Carrel francouzský chirurg a biolog 1873 - 1944

Varianta: Krása je nevyčerpatelným pramenem radosti pro toho, kdo ho umí odkrýt.

Valeriu Butulescu foto
Maxmilián Kolbe foto

„Musíme k sobě pustit běsy. Máme je všichni. Mladí ještě víc. Musíme k tomu mít odvahu, pojmenovat si ty běsy a podívat se na ně přímo. To je cesta k vlastnímu prameni. Na konci té cesty je hodně bytí v člověku. A tomu se říká šťastný život.“

—  Anna Hogenová česká filozofka a vysokoškolská pedagožka 1946

https://wave.rozhlas.cz/dnesni-clovek-zije-v-predbehu-nepatri-mu-pritomnost-rika-filozofka-anna-hogenova-7778313

Julian Tuwim foto
Stanislas Jean De Boufflers foto
Citát „Rozum je vždy teprve posledním pramenem lásky.“
Claude Adrien Helvétius foto

„Z čistého pramene plyne čistá voda.“
A FONTE PURO PURA DEFLUIT AQUA.

— Neznámý autor

Voltaire foto
František Ladislav Rieger foto

„Pramenem všeho neštěstí lidského jest lidské poznání.“

—  František Ladislav Rieger český politik a publicista 1818 - 1903

Zdroj: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 234]

Carl Gustav Jung foto

„Psychologie zaručuje skutečné vědění o druhém pohlaví a nahrazuje svévolné mínění, onen pramen nevyléčitelných nedorozumění, která pustošivě ničí manželství naší doby.“

—  Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961

Zdroj: Jung, Carl Gustav, Člověk a duše, Academia, Praha, 1995, 80-200-0543-9, 277

Thomas Bernhard foto
Jean Jacques Rousseau foto
John Ruskin foto
Adam Mickiewicz foto
Jean Cocteau foto

„Pramen takřka nikdy neschvaluje tok řeky.“

—  Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

Simone de Beauvoir foto

„Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot.“

—  Simone de Beauvoir francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka 1908 - 1986

Alexandr Sommer Batěk foto

„Šlo mi o to, abych informoval své lidi o tom, jak to chodí venku mimo náš stát, mimo naši říši, jaké jsou tu snahy všesvětové, všelidské. Materialu jsem měl dost. Četl jsem cizí časopisy a předplatil jsem si sám některé. Zvláště Steadův Review of Reviews mi byl pramenem výborným.“

—  Alexandr Sommer Batěk český chemik, esperantista a pedagog 1874 - 1944

Esperanto, Jak jsem padesát let žil a pracoval : paměti za prvních 50 let mého života 1874–1924
Zdroj: [Sommer Batěk, Alexandr, Jak jsem padesát let žil a pracoval : paměti za prvních 50 let mého života 1874–1924, B. Kočí, Praha, 1925, 450, česky, 191, Roku 1908]

Jan XXIII. foto
Emanuel Arnold foto
Řehoř XVI. foto

„Z tohoto zkaženého pramene indiferentismu plyne absurdní, mylný či spíše šílený výrok, že je třeba zavést a každému zaručit svobodu svědomí. Je to ten nejjedovatější omyl. -- o svobodném zednářství v encyklice Mirari vos“

—  Řehoř XVI. 254. papež katolické církve 1765 - 1846

Zdroj: [O svobodě svědomí, ke které osvobozuje absence pravdy, radiovaticana.cz, 2013-04-20, 2014-07-11, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20502]

Siri Hustvedtová foto

„V románech se dá najít emocionální pravda, kterou jinde nenajdete. Abyste napsali román, musíte se vžít do role jiného člověka. Nepíšete sami za sebe, ale za někoho jiného – taková proměna v někoho jiného je pramen divů.“

—  Siri Hustvedtová spisovatelka, esejista, básnířka 1955

Zdroj: Siri Hustvedtová na pwf.cz http://www.pwf.cz/archivy/texty/rozhovory/paul-auster-a-siri-hustvedt-v-rozhovoru-s-michaelem-marchem_1096.html

„Bůh je pramenem svobody a pravdy, proto vydávat svědectví o Kristovi neznamená být fanatikem.“

—  Shlemon Warduni chaldejský biskup 1943

Zdroj: [Pomocný biskup Bagdadu: Vydávať svedectvo o Kristovi neznamená byť fanatikom, Křesťan dnes, 2008-05-25, 2010-05-29, http://cs.christiantoday.com/article/pomocny-biskup-bagdadu-vydavat-svedectvo-o-kristovi-neznamena-byt-fanatikom/11923.htm]

Erich Heckel foto

„Nevědomé, stejně tak jako nechtěné, to jsou prameny duševní síly umělce.“

—  Erich Heckel německý umělec 1883 - 1970

Zdroj: Lorenz, Ulrike, Brücke, Taschen, Köln 2008, s. 82, ISBN 978-3-8228-5471-6 (dále jen Lorenz)

Pavel Kosorin foto
Caecilius Macedonicus foto

„Kdybychom mohli žít bez manželky, ušetřili bychom si ten pramen neštěstí.“

—  Caecilius Macedonicus starověký římský konzul

Zdroj: [Stejskalová, Helena, 4x ženy v Římské říši, History revue, 2009, říjen, 10, 62]

Luděk Niedermayer foto
Jan XXIII. foto

„…sekretář přinesl papeži jeho denní program a generál Vanier, zděšený při pohledu na vše, co měl papež za tento jediný den absolvovat, zvolal:„Ale, Svatý otče, vždyť to se nedá zvládnout!“. Jan XXIII. mu odpověděl: „Copak papež nemá být jako pramen, ke kterému každý smí přijít a napít se?““

—  Jan XXIII. 261. papež katolické církve 1881 - 1963

Pak mu ukázal rodinné fotografie a dodal: „...Vidíte, jsem pořád ten ubohý Roncalli, ale nikdy jsem neprožíval větší vnitřní pokoj než od chvíle, kdy nesu toto břemeno."
Zdroj: ABBÉ PIERRE: Testament, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2005, ISBN 978-80-7195-226-8

„České učebnice mají věnováno 90 % textu výkladu a zbytek jsou prameny a otázky, my chceme ukazovat události v kontextu.“

—  Jaroslav Pinkas

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/pinkas-ani-odsun-nemcu-neni-bezpecne-historicke-tema-20-stol/r~1489ed3c19ce11ea88f50cc47ab5f122/

„Musíme žít z vlastního pramene, život je hledání sebe sama.“

—  Anna Hogenová česká filozofka a vysokoškolská pedagožka 1946

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/porad-si-na-neco-hrajeme-hledani-sebe-sama-je-prace-na-cely/r~69b27410051011e9b474ac1f6b220ee8/

„Už léta žiji Janáčkovým dílem, denně jsem v kontaktu s prameny, pohybuji se v prostředí, kde žil a tvořil, píši o něm, přednáším o něm, přemýšlím o něm – doufám, že to nepůsobí poněkud patologicky. Je to stále dobré, ještě „nemluvim kratce.““

—  Jiří Zahrádka

Zdroj: [Tak nějak s ním prostě žiju. S Jiřím Zahrádkou o Janáčkovi a ediční práci, casopisharmonie.cz, 2015-12-21, 2016-06-04, http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/tak-nejak-s-nim-proste-ziju-s-jirim-zahradkou-o-janackovi-a-edicni-praci.html]

Bohuslav Blažek foto

„Prameny živé vody ducha netryskají z potrubí.“

—  Bohuslav Blažek český novinář, překladatel, režisér, sociolog a vysokoškolský pedagog 1942 - 2004

Zdroj: Salon, příloha Práva, 2018, listopad, 29, 28, 1100, 15, 1211-2119 http://www.novinky.cz/kultura/salon,

František Ladislav Rieger foto

„Jako božské světlo lidského rozumu má jen jediný původ – ducha všehomíra, tak má i svrchovanost čili nejvyšší mocnost ve státě též jediný původ, jediný pramen, a ten jest: veškerenstvo lidu.“

—  František Ladislav Rieger český politik a publicista 1818 - 1903

Řeč pronesená na kroměřížském sněmu 10. 1. 1849
Zdroj: Fr. L. Rieger – Vybrané řeči a úvahy, Topič, Praha [1924], s. 26

Jean Jacques Rousseau foto

„Pramenem všech zákonů je obecná vůle. Spravedlivé zákony jednají v souladu s obecnou vůlí.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozpravy. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 182, 183

Thomas Hobbes foto

„Pramenem všech myšlenek je to, co nazýváme smysly.“

—  Thomas Hobbes anglický filozof 1588 - 1679

Zdroj: HOBBES, T. O človeku. Bratislava: Kaligram, 2011, str. 15

Pearl S.  Buck foto

„Někde uvnitř mne je místečko, kde žiji úplně sama a kde také pečuji o svůj pramen, aby nikdy nevyschl.“

—  Pearl S. Buck americká spisovatelka 1892 - 1973

Zdroj: [Exley, Helen, Pro klid v duši 365 : Citáty na každý den, Zuzana Pavlová, Slovart, Praha, 2018, 368, 978-80-7529-518-7, 9]

Alfons Mucha foto

„Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.“

—  Alfons Mucha český fotograf, malíř a výtvarník 1860 - 1939

Edith Stein foto

„Budeme-li pít ze Spasitelova pramene každý den, pak se každým dnem budeme hlouběji ponořovat do věčného života. A až zazní Pánovo volání, budeme připraveni zbavit se břemen tohoto života lehce a s radostí.“

—  Edith Stein židovsko-německá jeptiška, teoložka a filozofka 1891 - 1942

Zdroj: https://bosekarmelitky.cz/sv-t-benedikta-od-krize/citaty/kristus/

Otto František Babler foto

„Morava dává mě světu,
Balt mě do vln svých přijme.
Vzpomeň na pramen svůj
na svou cestu i cíl.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Zdroj: Časopis turistů 1947.