Citáty na téma tma


Laurell K. Hamilton foto
Laurell K. Hamilton 74
spisovatelka 1963
„Mimo psa je kniha nejlepší přítel člověka. Uvnitř psa je moc tma na čtení.“ Rozesmátá mrtvola

  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“


Rose Ausländer foto
Rose Ausländer 1
židovská básnířka 1901 – 1988
„V tobě je anděl, který se raduje z tvého světla a pláče nad tvou tmou.“

 Euripidés foto
Euripidés 37
starověký aténský dramatik -480 – -406 př. n. l.
„Zloděj vyhledává tmu, pravda světlo.“

Stephen Hawking foto
Stephen Hawking 24
britský teoretický fyzik zabývající se vznikem vesmíru 1942
„Posmrtný život je pohádka pro ty, kteří se bojí tmy.“

Stephenie Meyer foto
Stephenie Meyer 29
americká autorka 1973
„Mám noc ráda. Bez tmy bychom nikdy neviděli hvězdy.“

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!“

„Strach ze tmy vždy neznamená touhu po světle.“


Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Zapálit svíčku je dobré, ale nadávat na tmu je větší zábava.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil aby odstranila světlo.“

„Nezabíjejte tmu. Pokuste se ji přimět, aby svítila.“

Samuel Goldwyn foto
Samuel Goldwyn 13
americký filmový producent 1879 – 1974
„Film nezemře, dokud bude v kině tma.“


 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.“

„Potomstvo nepochopí, proč jsme znovu museli žít v tak hluboké tmě, když už jednou nastalo světlo.“

Robert Ervin Howard foto
Robert Ervin Howard 5
americký autor 1906 – 1936
„Mé tvrdé paže dál svírají uzdu života – / dál jako bezbřehý oceán / má duše vztekem a vášní klokotá. / Zůstanu nespoután. // Mé levhartí oči dál lítý mají lesk / a drží ve své moci / divoký a zádumčivý blesk / planoucí tmou pravěké noci. // Nechť zchátrá a rozpadne se v hlínu / kultury lidské každý čin. / Jsem barbar z nejhlubšlho stínu, / který se tyčí nade vším.“

„Někdy je lepší být ve tmě a ne oslněn světlem.“

Obrázky s citáty na téma tma

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .