Citáty na téma řeč

Sbírka citátů na téma čeština, řeč, lidé, slovo.

Celkem 256 citátů, filtrovat:

Vlasta Burian foto

„Muži dělají za řečí tečku, ženy dvojtečku.“

—  Vlasta Burian český cyklista, divadelní ředitel, dramatik, filmový režisér, fotbalista, herec, humorista, komik, novinář, podnikatel,… 1891 - 1962

Jan Werich foto
Arthur Schopenhauer foto
Buddha foto
Václav Bělohradský foto
Citát „Velká kniha přírody je psána matematickou řečí.“
Galileo Galilei foto

„Velká kniha přírody je psána matematickou řečí.“

—  Galileo Galilei italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 - 1642

„Protože žiješ poctivě, nedbej na řeči zlých lidí.“
CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM.

— Neznámý autor

Charles Darwin foto

„Hudba je starší než lidská řeč.“

—  Charles Darwin britský přírodovědec 1809 - 1882

Neověřené

Citát „Blázna poznáš podle řeči, moudrého podle mlčení.“
Pythagoras foto

„Blázna poznáš podle řeči, moudrého podle mlčení.“

—  Pythagoras starověký řecký matematik a filozof -585 - -495 př. n. l.

Ingrid Bergman foto
Otto František Babler foto
Jiří Pilka foto
Adolf Hitler foto
Bill Gates foto
Sókratés foto

„Řeč člověka je jako jeho život.“

—  Sókratés klasický řecký filozof -470 - -399 př. n. l.

Alexander Roda Roda foto
Charles Maurice de Talleyrand foto
Jan Werich foto
Gaius Pollio Asinius foto
Winston Churchill foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Konfucius foto

„Šlechetný se nežene do řečí, ale pospíchá do práce.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Zdroj: Kalendář VZP 2003

Diogenés Ze Sinópy foto

„Lichotivá řeč je smyčka potřená medem.“

—  Diogenés Ze Sinópy starověký řecký filozof, jeden ze zakladatelů filozofie cynismu -404 - -322 př. n. l.

Varianta: Lichotivá řeč je smyčka natřená medem.

Søren Kierkegaard foto
Jan Amos Komenský foto

„Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati pohyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Miroslav Horníček foto

„Dítě se neptá proto, že by nevědělo a vědět chtělo, dítě se ptá přesto, že ví, ale proto, že chce uvést do běhu mechanismus řeči.“

—  Miroslav Horníček český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publicista, režisér, scenárista, spisovatel, televizní moderátor a… 1918 - 2003

Henry Wadsworth Longfellow foto

„Hudba je univerzální řeč lidstva.“

—  Henry Wadsworth Longfellow americký básník 1807 - 1882

[(en) Music is the universal language of mankind.]
Zdroj: [Longfellow, Henry Wadsworth, Outre-mer: a pilgrimage beyond the sea, Svazek 2, Harper, 1835, 4, anglicky]

Antoine de Saint-Exupéry foto

„Řeč je pramenem nedorozumění.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944

Šalamoun foto

„Hudba je pro mne jazyk. Když spolu hovoříme a vyměňujeme si názory, vnímám intonaci řeči.“

—  Peter Konwitschny německý divadelní režisér 1945

Zdroj: [Jůzová, Markéta, Peter Konwitschny, Hudební rozhledy, 2017, 7, 6]

Tiruvalluvar foto
Otto František Babler foto
Paulo Coelho foto
Paulo Coelho foto
Joanne Rowling foto
Seneca foto
Thomas Hobbes foto
Honoré De Balzac foto

„Řeč davu je všude stejná.“

—  Honoré De Balzac francouzský spisovatel 1799 - 1850

Otto František Babler foto
Hesiodos foto
Tranquillus Gaius Suetonius foto
Epikúros ze Samu foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Karel Čapek foto
François de La  Rochefoucauld foto
Otto František Babler foto
Terry Pratchett foto
Hesiodos foto

„Nelži jen tak, aby řeč nestála.“

—  Hesiodos řecký básník

Práce a dny

Antoine de Saint-Exupéry foto
Otto František Babler foto
Mahátma Gándhí foto
Bertrand Russell foto

„Ve filosofii jde o to začít s něčím tak jednoduchým, až se zdá, že to nestojí za řeč, a skončit něčím tak paradoxním, že tomu nikdo nechce věřit.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970

The point of philosophy is to start with something so simple as to seem not worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it.
Zdroj: Cit. u Barrow, Pí na nebesích.

Marcus Tullius Cicero foto

„Když mluví zlato, je každá řeč zbytečná.“

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Christian Louboutin foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto

„Nic tak nenabádá k zahálce, jako plané řeči.“

—  Lev Nikolajevič Tolstoj ruský spisovatel 1828 - 1910

Varianta: Nic tak nepobízí k zahálce jako prázdné řeči.

Lajos Kassák foto
Voltaire foto

„Vtipné řeči nic nedokazují“

—  Voltaire francouzský spisovatel a filozof 1694 - 1778

Marcus Tullius Cicero foto
Edward Young foto
Karel Čapek foto
Erich von Däniken foto
Mike Tyson foto
Vasilij Kandinskij foto
Cato starší foto

„Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam. - Ostatně se domívám, že je potřeba zničit Kartágo.“

—  Cato starší -234 - -149 př. n. l.

pronášel po každé své veřejné řeči

William Paul Young foto
Novalis foto
Walther von der Vogelweide foto
Démokritos foto

„Řeč je stínem činu.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Originál: (en) False men and shams talk big and do nothing.
Originál: (fr) La parole est l'ombre de l'action.
Zdroj: Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33 (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře). Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 34–49, 2013-04-06, cit. 2020-06-21. PDF http://www.fysis.cz/presokratici/demokritos/68acz.pdf, DOC https://docplayer.cz/13795833-Demokritos-z-abder-provizorni-preklad-testimonii-dk-68-a-1-a-33-s-podstatnym-uzitim-prekladu-antonina-kolare.html

Cato starší foto
Julian Tuwim foto
Seneca foto

„Řeč pravdy je prostá.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Thomas Carlyle foto
Avicenna foto

„Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.“

—  Avicenna středověký perský učenec, lékař a filozof 980 - 1037

Otto František Babler foto
Otto František Babler foto
Otto Von Bismarck foto

„Jednota nebude dosažena řečmi a rozhodováním většiny v parlamentě, ale krví a železem.“

—  Otto Von Bismarck německý státník, kancléř Německa 1815 - 1898

o sjednocení Německa

Erasmus Rotterdamský foto

„Není nic nesnesitelnějšího nad hlupáka, který všechno, co se řekne správně, překroutí. Proto je u takových lidí moudrému nejlépe mlčet anebo přizpůsobit svou řeč jim.“

—  Erasmus Rotterdamský nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1466 - 1536

Zdroj: [Tichý, Vítězslav, 1995, Casanova v Čechách, Kapucín, Duchcov, 1., 131, 80-902099-0-4]